ביקורת מבנים

     

ביקורת מבנים

במאמר זה נספק לכם שאלות ותשובות על ביקורת מבנים וחברת בניה מתקדמת: מה נדרש לבדיקה במבנה, כיצד בודקים זאת, מה ההשלכות המשפטיות של אי יישום קביעה שלילית של חברות ביקורת מבנים, והאם ישנם מקרים בהם ניתן להתעלם מהתרעה או קביעה שלילית כמו זו. המאמר שלפניכם ישיב על שאלות אלו משום שנוכחנו לדעת שהן היו השאלות הנפוצות ביותר בענף ביקורת מבנים בקרב היזמים, ולכן חשוב שגם יזמים חדשים יקראו  אמר זה ויפנימו מהי מהות השירות של חברת ביקורת מבנים:

מה נדרש לבדיקה במבנה ?

הבדיקה נסובה סביב החלק החיצוני של המבנה: האם ברזלי הבניים אשר הבטון עוטף אותם הונחו כמו שצריך, והאם יציקת הבטון מספיקה להגן עליהם. כמו כן, האם המבנה מאובטח נגד רעידות אדמה ולא נבנה על עמודים כמו בגרסאות בניה קודמות האסורות למימוש היום. נבדוק האם סוג הבטון והתרכובת מלט – מים הורכבו כנדרש ללא חוסרים או עודפים. נבחן גם מסלולי חירום חיצוניים שחייביים להיות מותקנים בבניינים כמו למשל מדרגות חירום למילוט בשעת שריפה.

לאחר מכן צוות הבדיקות ניגש לחלק הפנימי של המבנה ובודק שהקומות נבנו כנדרש ולא נשקפת להן סכנת התמוטטות, וכנ"ל לגבי הנחת המדרגות בחדרי המדרגות והנחת מעקות הבטיחות שלהן. נבדוק שהגג מזופת או אטום בדרך אחרת – למניעת דליפות, ונבדוק שהנדסת החשמל בבניין הונדסה כנדרש וללא תקלות וסכנות כלשהן.

כיצד בודקים את הליקויים השונים ?

צוותי ביקורת מבנים מתפרסים על פני הבניין ומבצעים בדיקות מכל הסוגים. בסופו של כל יום עבודה ממולא דו"ח על ידי הנציגים שהם בדקו כנדרש את הליקוי ואישרו את תקינותו או דיווחו על חוסר כלשהו. בדיקת הליקויים החיצוניים תבוצע בין היתר תוך בחינת החלקים הגבוהים ביותר של הבניין או הבית לצד בחינת חלקיו הנמוכים יותר. בחינת החלק הפנימי תבוצע על ידי בדיקת חיווטי החשמל והנחת הבטון בפנים הבניין או הבית.

מה ההשלכות המשפטיות של אי ישום קביעה שלילית ?

ההשלכות המשפטיות אינן חלות עליכם משום שמדובר בחברת ביקורת מבנים פרטית ולא אנשי סודו של מהנדס העירייה, הדמות היחידה שיכולה לאכוף איסורים מבחינה חוקית. יחד עם זאת, עליכם להתייחס לזה כמו לסכנה משפטית, שכן כחברה פרטית התקציבים נמצאים אצלה ולא אצל העירייה ולכן רמת חוות הדעת שלה טובה יותר, בשל רמת מקצועיות גבוהה יותר שנובעת מתקצוב גבוה יותר. לכן, ברוב המקרים – כאשר העירייה אישרה וחברת ביקורת מבנים פרטית – לא, סימן שיש סכנה במבנה בסבירות של 95% לפחות.

האם ישנם מקרים בהם ניתן בכל זאת להתעלם מחוות דעת שלילית של חברת ביקורת מבנים?

בדומה לסעיף הקודם – כל עוד אכן העירייה אישרה לכם את המבנה, ועד כה לא התרחשה בו סכנה, אתם רשאים להתייחס לחברת ביקורת מבנים כאחד האדם, ולהתעלם מהכל, אבל ניסיון העבר הוכיח שפעמים רבות עיריות אישרו פרויקטים שלא אושרו על ידי חברה פרטית לביקורת מבנים מה שגרם לאסונות קשים בכל רחבי הארץ, ולכן ההתעלמות לעולם אינה מומלצת.